Voeg toe aan favorieten Huurvoorwaarden

Maison de Caballero Route de Loubejac 24550 Villefranche du Perigord France

// Website URL: http://www.le-coustalou.eu

// Copyright (C) 2002-2007 OneStat.com All Rights Reserved

-->

<div id="OneStatTag"><table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr><td align='center'>

<script type="text/javascript">

<!--

function OneStat_Pageview()

{

    var d=document;

    var sid="545023";

    var CONTENTSECTION="";

    var osp_URL=d.URL;

    var osp_Title=d.title;

    var t=new Date();

    var p="http"+(d.URL.indexOf('https:')==0?'s':'')+"://stat.onestat.com/stat.aspx?tagver=2&sid="+sid;

    p+="&url="+escape(osp_URL);

    p+="&ti="+escape(osp_Title);

    p+="&section="+escape(CONTENTSECTION);

    p+="&rf="+escape(parent==self?document.referrer:top.document.referrer);

    p+="&tz="+escape(t.getTimezoneOffset());

    p+="&ch="+escape(t.getHours());

    p+="&js=1";

    p+="&ul="+escape(navigator.appName=="Netscape"?navigator.language:navigator.userLanguage);

    if(typeof(screen)=="object"){

       p+="&sr="+screen.width+"x"+screen.height;p+="&cd="+screen.colorDepth;

       p+="&jo="+(navigator.javaEnabled()?"Yes":"No");

    }

    d.write('<a href="http://www.onestat.com/aspx/login.aspx?sid='+sid+'" target=_blank><img id="ONESTAT_TAG" border="0" src="'+p+'" alt="This site tracked by OneStat.com. Get your own free site tracker."></'+'a>');

}


OneStat_Pageview();

//-->

</script>

<noscript>

<a href="http://www.onestat.com"><img border="0" src="http://stat.onestat.com/stat.aspx?tagver=2&amp;sid=545023&amp;js=No&amp;" ALT="web analytics solutions"></a>

</noscript>

</td></tr><tr><td align='center'><div style="COLOR:black;display:none;FONT-FAMILY:'Verdana';"><a href="http://www.onestat.com" style="text-decoration:none;">web analytics solutions</a><br></div></td></tr></table></div>

<!--ONESTAT SCRIPTCODE END-->

De huurvoorwaarden van ons huis

Middels uw betaling aan de verhuurder bevestigt u met de hieronder opgestelde voorwaarden akkoord te gaan.

1.     Reserveringen:

1.1   U kunt telefonisch, via internet (mail) of schriftelijk reserveren. Deze reservering is pas definitief na         ontvangst van 30% van de huursom (inclusief waarborgsom, schoonmaakkosten en eventuele         opties).

1.2   Het restant van de huursom dient 6 weken voor de aankomst datum voldaan te zijn.

1.3   Bij reservering binnen deze 6 weken dient 100% in zijn geheel betaald te zijn.

1.4   Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald, annulering's voorwaarden zijn onverminderd van         kracht.


2.    Annulering's voorwaarden:

2.1  Annuleringen door de huurder dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de verhuurder.

2.2  Bij annulering binnen 6 weken voor aan aanvang van de huurperiode wordt 30% van de totale        huursom berekend.

2.3  Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is de volledige hoofdsom        verschuldigd.

2.4  U dient zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.


3.    Aankomst en vertrek:

3.1  De huurders verlaten de woning op zaterdag voor 10:00 s' morgens.

3.2  Nieuwe huurders kunnen het huis betrekken op zaterdag tussen 15:00 en 19:00.

3.3  Indien u onverhoopt later mocht aankomen dan dient u ons telefonisch op de hoogte te stellen.


4.    Het gebruik van het huis:

4.1  Het is niet toegestaan om met meer personen gebruik te maken van het gehuurde huis dan bij        reservering is opgegeven.

4.2  Bij breuk en/of schade zal deze verrekend worden met de waarborgsom.

4.3  De bijkomende kosten van elektra, stook kosten en open haard hout met de waarborgsom verrekend        worden (geldt alleen in voor-en najaar en in de wintermaanden).

4.4  De waarborgsom wordt na vertrek van de huurder en na aftrek van eventuele kosten teruggestort op        bank- of girorekening.

4.5  Huisdieren zijn beperkt toegestaan onder begeleiding, zij mogen niet alleen in het huis achtergelaten       worden. Ook dienen de meegenomen huisdieren een vlooien en teken behandeling te hebben       ondergaan.


5.    Klachten:

5.1  Gegronde klachten dienen op het moment van constatering direct ter plaatse te worden vermeld.        Beiden partijen zullen dan in onderling overleg eventuele problemen of klachten trachten op te        lossen.


6.    Force Majeur:

6.1  Er wordt geen compensatie betaald in geval van force majeur. (Iets wat niet te voorzien valt of buiten        de invloed van de verhuurder valt, dan wel niet voorkomen had kunnen worden).

 

7.    Aanspraakelijkheid:

7.1 Tijdens uw verblijf in het gehuurde blijft u als huurder volledig aansprakelijk voor de inrichting en alle       zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade veroorzaakt  door uw toedoen door u terstond       geheel worden vergoed aan de verhuurder.

7.2  Maison de Caballero en/of haar eigenaren en/of verhuurder aanvaarden geen aansprakelijkheid voor       verlies, diefstal, schade of letsel van welke aard of vorm dan ook, betrokken aan de huurders.

Maison de Caballero

Roken in huis is ten strengste verboden,, buiten is het toegestaan mits men bij hevige droogte voorzichtig is met vuur.

Roken:

Honden zijn toegestaan mits aangemeld met een maximum aantal van twee. Ontlasting opruimen verplicht.

Honden:

Er is zowel telefoon als internet aanwezig, internet is bij de huur inbegrepen. Telefoon is een optie en alleen te gebruiken naar vaste nummers in Europa. Als er extra kosten uit dat gebruik voort komen, zal er een na afrekening volgen.

Telefoon:

Home Boven